Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Pozew ws. Korona vs Robert bar. von Thorn

Pozew ws. Korona vs Robert bar. von Thorn

Postprzez Jakub Bakonyi 7 paź 2008, o 20:18

===============
AKT OSKARŻENIA
===============

Na podstawie art. 62 KK („Kto podejmuje działania, które mają na celu pozbawienie Księstwo Sarmacji niepodległości, oderwanie od niego części obszaru lub zmianę środkami bezprawnymi konstytucyjnego ustroju Księstwa Sarmacji, podlega karze twierdzy albo karze banicji”) oraz art. 63 KK („Kto podejmuje działania zmierzające bezpośrednio do bezprawnego usunięcia konstytucyjnego organu Księstwa Sarmacji, podlega karze twierdzy albo karze banicji”), mając na uwadze art. 2 ust. 8 pkt 1 Ustawy Konstytucyjnej o krajach korony i samorządach („W odrębnych aktach prawnych, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, przez Księstwo Sarmacji należy rozumieć także kraj”):

I. OSKARŻAM Roberta Janusza bar. von Thorn-Czekańskiego, znanego w Mandragoracie Wanydstanu jako Lord Darth „Ruda Grażyna” Kanzler (adres e-mail: von.thorn@gmail.com) o:
(1) podjęcie działań zmierzających do oderwania części obszaru od Królestwa Baridasu,
(2) podjęcie działań zmierzających do zmiany środkami bezprawnymi ustroju Królestwa Baridasu oraz
(3) podjęcie działań zmierzających do bezprawnego usunięcia konstytucyjnego organu Królestwa Baridasu — Króla Baridasu, wobec czego:

II. WNOSZĘ o wymierzenie mu kary banicji.

III. STAN FAKTYCZNY: Oskarżony w dniu 14 sierpnia 2008 r., o godz. 12.43 (o czym poinformował m.in. na liście dyskusyjnej Mandragoratu Wandystanu), proklamował powstanie tzw. Wolnej Republiki Baridasu na części terytorium Królestwa Baridajskiego („Proklamuje się niepodległość WOLNEJ REPUBLIKI BARIDAS... na terenach oznaczonych wyspami archipelagu Arped”) i rebelię wobec suwerennej władzy JKM Piotra Mikołaja jako Króla Baridasu („Uznaje się Królestwo Baridasu za skończone, a władzę Króla Kozaneckiego i jego następców za nieprawną i nie mającą dłużej legitymacji Baridajczyków”) oraz wezwał byłych i obecnych mieszkańców Baridasu do poparcia jego spisku („Wzywa się wszystkich Baridajczyków do podjęcia trudów rekonstrukcji Baridasu”). W ten sposób wypełnił znamiona czynów zabronionych — podjęcia działań zmierzających do oderwania części obszaru od Królestwa Baridasu, podjęcia działań zmierzających do bezprawnej zmiany ustroju Królestwa Baridasu oraz podjęcia działań zmierzających do bezprawnego usunięcia konstytucyjnego organu Królestwa Baridasu — Króla Baridasu. Na mocy art. 5 ust. 2 KK („Czyn zabroniony uważa się za popełniony w miejscu, w którym (...) skutek stanowiący znamię czynu zabronionego (...) według zamiaru sprawcy miał nastąpić”) zbrodnie te zostały popełnione na terytorium Królestwa Baridasu.

IV. DOWODY: http://groups.yahoo.com/group/wandystan/message/32600,
alternatywnie http://wandystan.eu/wandea2/indexstart.php?co=20080914125054 (w przypadku problemów z odczytaniem polskich znaków)

V. UZASADNIENIE: Społeczna szkodliwość popełnionego czynu jest znaczna, a wina oskarżonego — bezsprzeczna. Oskarżenie nie jest w stanie prześledzić urojeń oskarżonego, które spowodowały, iż zdecydował się on na popełnienie zarzuconych mu czynów, niewątpliwie jednak w chwili ogłaszania „Planu dla Baridasu” swojego autorstwa miał on zamiar wypełnienia znamion zbrodni określonych ustawą karną. Oskarżony dał się wielokrotnie poznać ogółowi Sarmatów jako zdrajca, kłamca, manipulant, osobnik bezwstydny i głęboko zdemoralizowany oraz socjopata leczący swoje frustracje i kompleksy poprzez ataki na innych członków społeczności. Mając na uwadze dotychczasową obecność skazanego w Księstwie Sarmacji, jedyną słuszną karą dla oskarżonego jest kara banicji i o taką karę oskarżenie do Wysokiego Sądu — z doświadczenia życiowego znającego aż nazbyt dobrze całokształt postawy oskarżonego — wnoszę, jako urzędowy przedstawiciel Korony.
Jakub mar. Bakonyi
Kasztelan Czarnoleski
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Pozew ws. Korona vs Robert Janusz bar. von Thorn

Postprzez ariston z chios 7 paź 2008, o 20:40

Do składu orzekającego w powyższej sprawie powołuję Sędziów:
Piotra diuk Kościński
aristona z chios jako przewodniczącego składu orzekającego
Aarona bnt von Lichtenstein-Rozman
Wzywam oskarżonego do ustosunkowania się wobec wniosku, wzywam również strony do szczegółowego wyjaśnienia okoliczności zdarzenia będącego przyczyną oskarżenia, kontekstu, innych uwarunkowań. Oczekuję stosownych wyjaśnień niezwłocznie.

Sprawie nadana zostaje sygnatura SK/K/5/2008

--
Ariston z Chios
Przewodniczący SK
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
ariston z chios
 


Powrót do Archiwum Biura Podawczego

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron