Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Kroniki II

Siedziba Teutońskiego Instytutu Historii, instytucji naukowej badającej przeszłość tak Teutonii, jak i całej Sarmacji.

Kroniki II

Postprzez Vladimir 10 wrz 2014, o 13:33

Szanowni!

Chciałbym prosić o dodanie do Rozdziału X naszej cudownej kroniki brakującej części. Nie wiem, jak to się stało, lecz na stronie TIHu opublikowano jedynie 1/3 tego, co napisałem. Zapewne pomyłka diuka Kwaziego, dlatego proszę o uzupełnienie treści o te zapisy:

Miesiąc styczeń 2011 roku

Pojawiły się pomysły stworzenia własnego, teutońskiego systemu gospodarczego "Przywilej teutoński" (Kedar via Margończyk). Niestety pomysłu nie zrealizowano do końca. W styczniu pojawiła się również nowa partia teutońsko - prawicowa założona przez Vladimira Iwanowicza (Teutońska Partia Konserwatywna).

Miesiące luty, marzec i kwiecień 2011 roku.

Przez te trzy miesiące obserwuje się znaczy wzrost aktywności Teutończyków, zwłaszcza na forum. Szczególnie rozwija się miasto Zielnybor.

Miesiąc maj 2011 roku.

Początek maja to wybory do Izby Poselskiej Sarmacji. Swoją działalnośc rozpoczyna także Klub Sportowy "Hergolien" pod przewodnictwem Przemysława Provenzano. Zielnybor staje się centrum kulturowym i sportowym Teutonii.

Miesiące czerwiec i lipiec 2011 roku.

W czerwcu JCW Jakob przysposobił do Rodu Cesarskiego Lanigirię de Sarge nadając jej tytuł V Księżnej Teutończyków, Pani na Auterrze. Dnia 17 lipca reaktywowano również Lożę Rycerzy Teutońskich, której pierwszym mistrzem został Vladimir Iwanowicz. Przygotowywano się do Święta 30 Sierpnia, czyli Dnia Inkorporacji Teutonii.

Miesiąc sierpień 2011 roku.

Początek sierpnia zasłynął z pomysłu reformy centralnej dotyczącego przekształcenia prowincji w wolne federacje miast, co wywołało oburzenie nie tylko wśród Teutończyków, ale i Gellonów.

Miesiące wrzesień i październik 2011 roku.

Namiestnik ogłosił nabór na urzędy Skrybów Królewskich. Loża Rycerzy Teutońskich wystosowała wniosek do Księcia Sarmacji Piotra II Grzegorza o zgodę na posługiwanie się przez JCW Jakoba tytułem cesarza Teutończyków. Przyjęto tą inicjatywę, a Książę wyraził zgodę. Najważniejszym wydarzeniem października była reaktywacja Teutońskiego Instytutu Historii, którego rektorem został Sławomir Złótowski de Ruth (mianowany rektorem dnia 29.października).

Miesiące listopad i grudzień 2011 roku.

Dnia 16 listopada swoją działalnośc rozpoczęła Komisja Konstytucjna, której zadaniem była reforma prawa konstytucyjnego w Królestwie i jego dostosowanie do prawa centralnego (sarmackiego). Postanowienia dotyczące niewybieralności Senatorów spowodowały zarzuty ze strony niektórych Teutończyków. W połowie listopada swoją działalność rozpoczęła Królewska Kolej Transteutońska, z której zyski miały zasilić Skarbiec Królestwa.

Miesiąc styczeń 2012 roku.

Na początku stycznia pojawiła się propozycja stworzenia "Teutońskiego Trójmiasta", czyli połączenia Srebrnego Rogu, Zielnyboru i Eltdorfu w jeden organizm. Pomysł odrzucono, jednak za kilka miesięcy przeprowadzono reformę terytorialną opierającą się na tej idei.

Miesiące luty i marzec 2012 roku.

W marcu przyjęto nową konstytucję Królestwa Teutonii, której zapisy zostały podporządkowane Konstytucji Księstwa Sarmacji, a tym samym zakończono prace Zgromadzenia Konstytucyjnego (Konstytucję uchwalił Senat 18 marca, Namiestnik podpisał ją 19 marca).

Miesiące kwiecień i maj 2012 roku.

Kwiecień był niezwykle radosnym miesiącem dla Teutończyków. Dnia 15 kwietnia odbyła się koronacja Michaela von Lichtensteina na króla Teutonii (tytuł królewski nadany na mocy zreformowanej konstytucji), który został pierwszym władca Teutończyków niepochodzącym z dynastii Harmeliuszowsko - Hergolienowskiej. Koronacji dokonali Wielki i Przewielebny Mistrz Loży Rycerzy Teutońskich Vladimir Iwanowicz oraz Jego Książęca Mość Książę Sarmacji Piotr II Grzegorz zgodnie ze specjalnie opracowanym na ten dzień ceremoniałem koronacyjnym "Ritus Teutonicus".

Miesiąc czerwiec i lipiec 2012 roku.

Te miesiące przyniosły ze sobą reformę terytorialną Królestwa. Dnia 23 lipca Senat Królestwa przyjął ustawę, która połączyła Margon, Zielnybor i Eltdorf w Ligę Miast Staroteutońskich, Auterrę i Bytów w Ligę Miast Złotego Brzasku oraz Złoty Gród i Ab'Dorst, jako dzielnicę Królewskiego Miasta. Na czele lig stanęli odpowiednio Lord Prawej i Lord Lewej Tarczy. Pierwszym Lordem Prawej Tarczy został Vladimir Iwanowicza, natomiast pierwszą Lady Lewej Tarczy została Karolina von Lichtenstein.

Miesiące sierpień i wrzesień 2012 roku.

Nowa Konstytucja zakładała łączenie urzędu senatorskiego z urzędem naczelnika miasta lub ligi. Zakładała również wybieralność dwóch dodatkowych senatorów. Pierwsze wyboru do Senatu przeprowadzono w sierpniu. Senatorami zostali: Matusz Karczewski oraz Gogles Pajzano (w II. turze).

Miesiące październik i listopad 2012 roku.

Dwa kolejne miesiące przyniosły ze sobą dozę marazmu w Teutonii.

Miesiące grudzień 2012 i styczeń 2013 roku.

Koniec roku i początek następnego przyniósł ze sobą powiew świeżości w Teutońskim Instytucie Historii. Doszło do przeprowadzenia reform artykułów i materiałów, a na polecenie króla, ja tę część kroniki spisuję. To co dla was staje się historią, dla mnie jest w tym momencie teraźniejszością...


Mam chęci i zapał, więc najprawdopodobniej przysiądę i opracuję kolejny rozdział, koniec rządów Michaela i druga elekcja.
Obrazek
(—) Vladimir ik Lihtenštán
rex sepulcrorum,
palatyn Lichtensteinu,
baronet Królestwa Nowej Teutonii,
arcysenator Złotego Grodu i Teutonii,
diuk Abvienolheimu i hrabia Tselebormu,
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Kroniki II

Postprzez Vladimir 10 wrz 2014, o 16:32

A nawet już się z tym uwinąłem. Jeśli coś ważnego zostało przeze mnie pominięte, proszę zwrócić na to uwagę. Mam również propozycję, która z pewnością ułatwiłaby pracę kronikarzowi. Możemy przypiąć jakiś jeden wątek w dziale TIHu na forum. W tym wątku każdy mógłby dodawać propozycje wydarzeń do umieszczenia w kronice.

Prószę również Kwaziego o dodanie na stronę TIHu:

Rozdział XI
Zmierzch panowania JKM Michaela von Lichtensteina i druga elekcja.
Luty 2013 – wrzesień 2014


Miesiąc luty 2013
Życie w Królestwie Teutonii toczyło się dalej. Dnia 15-ego lutego Senat pod przewodnictwem marszałka Vladimira Iwanowicza von Lichtensteina przyjął nową ustawę o finansach publicznych. Nowym szambelanem królewskim został Roland Heach. Dnia 13-ego lutego odbyły się także wybory do Senatu. Na dwa miejsca zgłosiło się dwóch kandydatów (Mateusz Teutończyk oraz Sławomir Chojnacki de Ruth), obyło się więc bez głosowania.

Miesiące marzec i kwiecień 2013
Marzec wiążę się z powrotem do Teutonii JKW Patryka I Labackiego (vel Krolek), który jest jednym z dwóch przedstawicieli pierwszej generacji Teutończyków (obok JCW Jakoba). Na VIII Sesji Senatu przyjęto nowelizację konstytucji wprowadzającej demokrację bezpośrednią. Nowelizacja zmieniła dotychczasowy skład Senatu (czterej naczelnicy miejscowości oraz dwóch senatorów elekcyjnych), w którym prawo zasiadania zostało przeniesione na wszystkich obywateli teutońskich. Na początku marca pojawił się pomysł Vladimira Iwanowicza von Lichtensteina na współpracę z niemieckimi mikronacjami (Institut der Zusammenarbeit). Idea niestety upadła.

Miesiąc maj 2013
Na IX Sesji Senatu wyegzekwowano zapisy nowelizacji Konstytucji z kwietnia. Zgodnie z nowym Regulaminem Senatu marszałek piastował swoją funkcję w ciągu sześciomiesięcznej kadencji. Przed każdorazowym rozpoczęciem sesji marszałek miał otwierać listę obywatelską, na którą wpisywali się chętni Teutończycy do obrad Senatu. Maj przyniósł ze sobą również zmianę na urzędzie lorda koadiutora – Roland Heach zastąpił Gogleza Pajzano.

Miesiące czerwiec i lipiec 2013
Czerwiec minął w Teutonii niepostrzeżenie i leniwie. Natomiast lipiec przyniósł ze sobą o wiele ciekawsze wydarzenia. Na początku tego miesiąca Vladimir Iwanowicz von Lichtenstein złożył dymisję z urzędu marszałka Senatu i lorda prawej tarczy, zarząd nad Ligą Miast Staroteutońskich został przekazany Sławomirowi Chojnackiemu de Ruth, choć nigdy nie został on powołany na urząd lordowski.

Miesiąc sierpień 2013
Dnia 18-ego sierpnia król Michael powołał na urząd regenta Rolanda Heacha, który na X Sesji Senatu przeprowadził wybór JKW Łukasza Augusta na nowego marszałka Senatu. Dnia 13-ego sierpnia Karolina von Lichtenstein zrezygnowała z urzędu lady lewej tarczy, jej następczynią została (w listopadzie) Rihanna Aureliusz- Sedrowska.

Miesiące wrzesień i październik 2013
Początek września przyniósł ze sobą nową ustawę o finansach publicznych.

Miesiąc listopad 2013
Ten miesiąc przyniósł ze sobą zmianę na urzędzie regenta. Krzysztof St. M. Kwazi zastąpił Rolanda Heacha i był chyba najdłużej wykonującym swoje obowiązki regentem Królestwa Teutonii w historii. Był to także początek zmierzchu panowania króla Michaela von Lichtensteina objawiający się miesiącami nieaktywności.

Miesiąc grudzień 2013
Grudzień przyniósł ze sobą wniosek o przyznanie Królestwu Teutonii i innym samorządom, niepodległości. Brak trzynastu podpisów pod wnioskiem spowodował jego nieprzyjęci przez marszałka Sejmu Księstwa Sarmacji Avila von Levenghotona.

Miesiące styczeń i luty 2014
Dnia 22-ego lutego wybrano na marszałka Senatu Królestwa Teutonii Kedara via Margończka przy udziale zaledwie trzech senatorów. Była to najmniejsza liczba senatorów biorących udział w głosowaniu w dotychczasowej historii.

Miesiące marzec i kwiecień 2014
Kolejne miesiące nie grzeszyły aktywnością. Koniec kwietnia przyniósł ze sobą wybór Rihanny Aureliusz- Sendrowskiej na urząd marszałka Senatu Królestwa Teutonii przy udziale zaledwie czterech senatorów. Rihanna piastowała również od kwietnia urząd Lady Koadiutor.

Miesiące maj i czerwiec 2014
Vladimir Iwanowicz von Lichtenstein zaproponował stworzenie i narracyjne wykorzystanie języka teutońskiego. Początek czerwca (06.06.) przyniósł ze sobą prezentacje pierwszego podręcznika do języka teutońskiego.

Miesiąc lipiec 2014
W początkach lipca Senat przyjął ustawę przywracającą dawne, historyczne odznaczenia. Lipiec był także początkiem wielkich, historycznych wydarzeń w Królestwie Teutonii. Dnia 31-ego lipca marszałek Senatu Rihanna Aureliusz- Sedrowska stwierdziła opróżnienie tronu, czyli koniec panowania króla Michaela von Lichtensteina. Powodem decyzji była przedłużająca się nieaktywność króla oraz rezygnacja Krzysztofa St. M. Kwaziego z funkcji regenta.

Miesiąc sierpień 2014
Ten miesiąc był z całą pewnością najaktywniejszym w 2014 roku. Zgromadzenie Elektorów rozpoczęło swoje obrady 14-ego sierpnia. Spośród dwunastu elektorów aż pięciu posiadało czynne prawo wyborcze. Zgłoszono dwie kandydatury- Mateusza Teutończyka z Cesarsko- Królewskiego Rodu, syna Krzysztofa St. M. Kwaziego oraz Vladimira Iwanowicza von Lichtensteina, syna poprzedniego monarchy. Dnia 17-tego sierpnia głosowanie nad elekcją zakończono, a pani marszałek stwierdziła zamknięcie pierwszej tury remisem pomiędzy kandydatami. Tego samego dnia rozpoczęła się druga tura wyborów, jednak nie doszła ona do skutku. Dnia 18-tego sierpnia Vladimir Iwanowicz von Lichtenstein wycofał swoją kandydaturę, a tym samym nowym królem Teutonii został Mateusz Teutończyka, który przyjął imiona Mateusza Wilhelma. Dnia 21-ego sierpnia Senat przyjął dwujęzyczną ustawę o językach, która wprowadziła oficjalnie język teutoński. Jego regulacją zająć się miał lord lingwista stojący na czele Konsylium Języka Teutońskiego. Pierwszym lordem lingwistą został Vladimir Iwanowicz von Lichtenstein. Dnia 30-ego sierpnia odbyła się uroczysta koronacja królewska Mateusza Wilhelma w „Ritus Teutonicus”. Koronacji dokonali wespół Vladimir Iwanowicz von Lichtenstein, książę Sarmacji Tomasz Ivo Hugo oraz Krzysztof St. M. Kwazi, jako mistrz ceremonii.

Miesiąc wrzesień 2014
Emocje związane z elekcją i koronacją nowego króla powoli mijały. Dnia 7-ego września Senat na XV Sesji przyjął nową ustawę finansową. Powołano także do życia Lożę Ircowców Teutońskich z inicjatywy Bully’ego Falimi- Liderskiego, która otoczyła opieką teutoński kanał IRC. Tak oto kolejny etap z historii Królestwa Teutonii dobiegł koniec i rozpoczął się całkiem nowy rozdział, który z pewnością zostanie spisany.
Obrazek
(—) Vladimir ik Lihtenštán
rex sepulcrorum,
palatyn Lichtensteinu,
baronet Królestwa Nowej Teutonii,
arcysenator Złotego Grodu i Teutonii,
diuk Abvienolheimu i hrabia Tselebormu,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Kroniki II

Postprzez Albert 10 wrz 2014, o 16:55

Bully'ego Felimi-Liderskiego :)
(–) Albert diuk Felimi-Liderski
Avatar użytkownika
 

Re: Kroniki II

Postprzez Rihanna 11 wrz 2014, o 12:58

Brakuje w kwietniu notki, ze zostałam wybrana na urząd Lorda Koadiutora
Rihanna dssa Aureliuš-Sedrovski

Asesor Trybunału Koronnego
Niezależna i niepoprawna dziennikarka
Właściciel Pulsu Sarmatów
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Kroniki II

Postprzez Vladimir 11 wrz 2014, o 13:05

Oba zgłoszenia znalazły się w kronice.
Obrazek
(—) Vladimir ik Lihtenštán
rex sepulcrorum,
palatyn Lichtensteinu,
baronet Królestwa Nowej Teutonii,
arcysenator Złotego Grodu i Teutonii,
diuk Abvienolheimu i hrabia Tselebormu,
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Kroniki II

Postprzez Hetman_Gotfryd 17 wrz 2014, o 09:21

Witam
Gratuluje kawał dobrej roboty :D
Faktycznie wcześniejsza wersja nie została opublikowana ale z tego co pamiętam została upubliczniona na łamach prasy Teutońskiej szerszym masom społecznym; zastanawiam się czy tego kroku nie powtórzyć ponownie.
Gotfryd Slavik de Ruth
HETMAN WIELKI KSZ
h.Czarna Lilia
TEUTOŃCZYK W SARMACJI
Rektor Teutońskiego Instytutu Historii

Obrazek
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Kroniki II

Postprzez Vladimir 17 wrz 2014, o 09:54

Dziękuję za słowa pochwały :)
Obrazek
(—) Vladimir ik Lihtenštán
rex sepulcrorum,
palatyn Lichtensteinu,
baronet Królestwa Nowej Teutonii,
arcysenator Złotego Grodu i Teutonii,
diuk Abvienolheimu i hrabia Tselebormu,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Kroniki II

Postprzez Hetman_Gotfryd 18 wrz 2014, o 08:30

Witam
Dobrze wiesz że ja osobiście nie mam takiego zacięcia do naszej bieżącej historii, i bez ciebie czasem trudno mi to ogarnąć.
Gotfryd Slavik de Ruth
HETMAN WIELKI KSZ
h.Czarna Lilia
TEUTOŃCZYK W SARMACJI
Rektor Teutońskiego Instytutu Historii

Obrazek
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Kroniki II

Postprzez Andrzej Fryderyk 1 sty 2018, o 16:48

Pozwoliłem sobie odkopać.

Czy tekst zawiera wszelkie poprawki zgłoszone?

Czy ktoś chce coś do niego dodać?

No i w końcu – czy ktoś odważyłby się napisać rozdział XII – rządy Mateusza Wilhelma? Za wielką pomoc mogą posłużyć kartki z kalendarza Gotfryda.
Andrzej Fryderyk
Książę-Senior Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Kroniki II

Postprzez Vladimir 1 sty 2018, o 17:06

Byłoby miło, gdyby w końcu dodano na stronach TIHu zakończenie rozdziału X i cały XI.
Obrazek
(—) Vladimir ik Lihtenštán
rex sepulcrorum,
palatyn Lichtensteinu,
baronet Królestwa Nowej Teutonii,
arcysenator Złotego Grodu i Teutonii,
diuk Abvienolheimu i hrabia Tselebormu,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Następna strona

Powrót do Teutoński Instytut Historii [Úr Teutoniš Institut ik Historie]

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość